Chống thất thoát dữ liệu (DLP) sản phẩm của McAfee

McAfee là một phần mềm bảo vệ máy tính của bạn khỏi những tác nhân gây hại virus và được nhiều người sử dụng.

McAfee

Vấn đề đặt ra để bảo vệ dữ liệu:

                    Doanh nghiệp có nhu cầu về bảo vệ dữ liệu

Tránh thất thoát dữ liệu quan trọng,  ngăn chặn việc mất cắp thông qua hệ thống mạng, các ứng dụng và các thiết bị lưu trữ di động thậm chí khi dữ liệu đã bị chỉnh sửa khác với phiên bản gốc của doanh nghiệp.

Quản lý rủi ro bảo mật dữ liệu giúp giám sát và quản lý thông tin quan trọng của doanh nghiệp. Host-based bảo vệ dữ liệu không phân biệt nơi người dùng hoặc thông tin  truyền đi cũng như có hoặc không máy tính khách hàng có kết nối vào hệ thống mạng của tổ chức.

Phương án giải quyết cho dữ liệu doanh nghiệp:

Tiến hành sử dụng giải pháp chống thất thoát dữ liệu (DLP)  sản phẩm Mcafee để kiểm tra luồng dữ liệu được gửi qua đường mạng, dò quét các thư mục lưu trữ dữ liệu để thực thi quy định về lưu trữ dữ liệu hoặc kiểm soát việc sử dụng và chia sẻ trên các ứng dụng đám mây như Office 365, One Drive,…

Lợi ích McAfee mang lại cho khách hàng:

Dưới đây là một số lợi ích cơ bản khi doanh nghiệp bạn sử dụng dịch vụ chống thất thoát dữ liệu (DLP) sản phẩm của McAfee bên iVIM chúng tôi cung cấp:

  • Bảo vệ dữ liệu, thông tin quan trọng của doanh nghiệp
  • Giúp đánh giá – phân loại tài nguyên
  • Luồng dữ liệu vào ra trong hệ thống luôn được kiểm soát
  • Quản trị tập trung giúp giảm thiểu chi phí và công sức triển khai , quản trị hệ thống dữ liệu phải được bảo mật.