Dịch Vụ IT của chúng tôi

iVIM cung cấp dịch vụ về Công nghệ thông tin – IT một cách toàn diện bao gồm tư vấn thiết kế, bảo trì, ngăn chặn, khắc phục sự cố,… liên quan đến vân hành hệ thống IT doanh nghiệp cùng các dịch vụ cho thuê thiết bị và nhân sự Helpdesk


ivim-dich-vu-it

Quản lý hệ thống IT

Dịch vụ Quản lý vận hành hệ thống IT do iVIM cung cấp được đánh giá là giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành hệ thống hiệu quả. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trong tư vấn, triển khai hệ thống phần cứng, bản quyền và triển khai giải pháp phần mềm uy tín.


Xem chi tiết


ivim-it-helpdesk

Hỗ trợ cung cấp nhân sự IT helpdesk

IT Helpdesk là dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT. iVIM cung cấp nguồn nhân lực IT đã được đào tạo chuyên môn với đầy đủ kiến thức và kỷ năng về quản lý. Vận hành hệ thống CNTT nhằm giúp khách hàng quản tri một cách hiệu quả, tại nới lắp đặt hay sử dụng hệ thống của doanh nghiệp.


Xem chi tiết

dịch vụ it công ty iVIM

baixaisoft.com