private cloud-ivim (2)
Giải pháp ảo hóa hạ tầng máy tính - Virtunal Desktop Infrastructure

VDI giải pháp trong nền tảng Private Cloud được ứng dụng rộng rãi tại các quốc gia phát triển trên thế giới do vừa linh hoạt, bảo mật lại giúp giảm chi phí đầu tư cho công nghệ thông tin, chi phí vận hành, kết nối công nghệ thông tin không giới hạn khoảng cách.Remote App trong nền tảng Private Cloud

Cổng máy tính từ xa (Remote Desktop Gateway) là phần mềm được sử dụng ngày càng phổ biến tại các doanh nghiệp hàng đầu thông qua hình thức quản trị, điều hành hay bảo trì hệ thống từ xa.