Hóa đơn điện tử
(E-invoice portal)

Phần mềm E-invoice là một hóa đơn được phát hành, nhận và xử lý bằng phương tiện điện tử. Tổng cục Thuế cho biết, xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay là phát triển mô hình hóa đơn điện tử bởi hình thức hóa đơn này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng….Xem thêm

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực
(HR System)

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố và xem xét lại quy trình sử dụng nhân lực có hợp lý chưa để tối ưu cho tinh gọn, tiết kiệm chi phí, hiệu quả trong hoạt động cho doanh nghiệp….Xem thêm

Quản lý đơn hàng
(Order Management System)

Quản lý đơn hàng (order management) là việc quản lý các quy trình kinh doanh liên quan đến đơn hàng cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Order management bắt đầu khi khách hàng đặt hàng và kết thúc khi họ nhận được gói hoặc dịch vụ của họ. Nó cho phép một doanh nghiệp điều phối toàn bộ quá trình thực hiện – từ thu thập đơn hàng, tồn kho và khả năng giao hàng đến khả năng cung cấp dịch vụ….Xem thêm