tich-hop-phan-mem-ben-thu-ba

Tích hợp phần mềm bên thứ ba

Tích hợp phần mềm bên thứ ba là phần mở rộng của dữ liệu bên ngoài bổ sung cho một dự án hiện có bằng cách sử dụng các thiết bị hoặc API khác nhau. Tích hợp phần mềm thứ ba giúp doanh nghiệp kết nối các ứng dụng phần mềm độc lập và không đồng nhất lại với nhau giúp trao đổi dữ liệu đạt hiệu quả cao hơn.

tich-hop-phan-mem-ben-thu-ba
iVIM cung cấp giải pháp tích hợp phần mềm E-INVOICE Portal thông qua API
tich-hop-phan-mem-ben-thu-ba
iVIM xây dựng Data warehouse cho việc phân tích dữ liệu trên nền tảng MS BI Tools

Vấn đề đặt ra

Ngày nay, xu hướng của các doanh nghiệp là có thể sử dụng một dịch vụ phần mềm mà không phải phụ thuộc lâu dài vào dịch vụ đó nhưng vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn ban đầu. 

Phương án giải quyết

Sử dụng các giải pháp kèm theo tích hợp phần mềm thứ 3 do iVIM cung cấp, các doanh nghiệp có thể tạo giải pháp mới trong một khoảng thời gian ngắn hơn, lấy các thành phần đã có sẵn thay vì viết mã mới từ đầu, kết nối bất kỳ loại thiết bị nào với phần mềm để lấy dữ liệu mới, phân tích và xử lý giúp tự động hóa giao hàng và tiết kiệm thời gian hoạt động.

Lợi ích mang lại cho khách hàng khi tích hợp phần mềm bên thứ ba

Tiết kiệm thời gian.

Lựa chọn sử dụng các tích hợp được tạo sẵn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để chú ý nhiều hơn đến các quy trình phát triển quan trọng khác. 

Tiết kiệm chi phí. 

Tích hợp phần mềm bên thứ ba giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lao động để tạo ra các giải pháp mới, từ đó càng có thể tiết kiệm được nhiều chi phí hơn cho các phần khác cần được cải thiện. 

Lựa chọn các tính năng tốt nhất. 

Khi chọn trong số các tích hợp của bên thứ ba, doanh nghiệp có thể thêm các tính năng và thiết bị tốt nhất có thể. Có rất nhiều chuyên gia trong một số giải pháp nhất định, vì vậy các doanh nghiệp có thể sử dụng các thiết bị hoặc API làm sẵn để tránh các sự cố có thể xảy ra.