công nghệ
Công nghệ ảo hóa Hyper_V

Cùng iVIM tìm hiểu về Công nghệ ảo hóa Hyper-V

Vấn đề đặt ra:

Doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ ảo hóa:

Hợp nhất server của các chi nhánh nhỏ, để dễ dàng giám sát, quản lý tập trung, sao lưu tự động. 

Đáp ứng nhu cầu ảo hóa mọi cấp độ cho môi trường doanh nghiệp.

Cho phép cài đặt, nâng cấp hoặc khai thác các tính năng ảo hóa của server mà không cần phải mua thêm bất cứ phần mềm nào từ bên thứ ba.

Phương án giải quyết:

Sử dụng công nghệ ảo hóa Hyper-V để giúp doanh nghiệp tạo ra và quản lý một môi trường điện toán máy chủ ảo hóa để giải quyết các các vấn đề trên.

hyper-V

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

  • Giúp doanh nghiệp ảo hóa linh hoạt
  • Nền tảng ảo hóa mạnh mẽ
  • Tăng tính bảo mật
  • Trung tâm dữ liệu
  • Gộp server