Data Loss Prevention (DLP)
sản phẩm Safetica

Ngăn chặn mất dữ liệu DLP Safetica là một bộ công cụ và quy trình được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm không bị mất, bị lạm dụng hoặc truy cập bởi người dùng trái phép.

DLP Safetica

Vấn đề đặt ra:

Doanh nghiệp có yêu cầu bảo mật thông tin cao cho các dữ liệu mật của công ty. Sử dụng công cụ phần mềm được thực hiện theo quy trình sử dụng nhằm bảo vệ dữ liệu không bị mất mát, bị lợi dụng hoặc bị người dùng khác truy cập vào dữ liệu trái phép. Phần mềm DLP Safetica có khả năng phân loại các loại dữ liệu mật, dữ liệu kinh doanh quan trọng còn được xác định các hành vi vi phạm chính sách của doanh nghiệp.

Phương án giải quyết:

iVIM cung cấp giải pháp DLP Safetica đem lại có doanh nghiệp

Bảo vệ thông tin cá nhân/Tuân thủ

DLP có thể xác định, phân loại và gắn thẻ dữ liệu nhạy cảm cũng như theo dõi các hoạt động và sự kiện xung quanh dữ liệu đó. Ngoài ra, khả năng báo cáo cung cấp các chi tiết cần thiết cho việc kiểm tra tuân thủ.

 Bảo vệ  sở hữu trí tuệ

Giải pháp DLP Safetica sẽ giúp phân loại dựa trên ngữ cảnh để chia loại trí tuệ ở dạng có cấu trúc hay không có cấu trúc. Khi thực hiện kiểm soát chặt chẽ tại chỗ, có thể giúp bảo vệ cao hơn sự xâm nhập không mong muốn của dữ liệu này.

 Khả năng hiển thị dữ liệu

 DLP Safetica sẽ giúp doanh nghiệp có khả năng hiển thị  về thông tin người dùng cá nhân trong doanh nghiệp của bạn đang tương tác với dữ liệu.

Ngoài ra, DLP Safetica giúp khắc phục các điểm yếu, đảm bảo các mối đe dọa, bảo mật dữ liệu Office 365, phân tích hành vi người tiêu dùng, thực trạng và các mối đe dọa nguy hiểm cao.

Lợi ích DLP Safetica mang lại cho khách hàng:

  • Ngăn chặn tất cả các kênh rò rỉ dữ liệu.
  • Tiết kiệm chi phí sửa chữa vi phạm dữ liệu.
  • Xác định các hoạt động đáng ngờ trước khi hậu quả xảy ra làm mất thời gian và tiền bạc.
  • Giảm chi phí nhân sự bằng cách xác định các vấn đề năng suất và cải thiện hiệu suất công việc.