Veritas Backup Exec-chống ransomware
Backup exec veritas

Veritas Backup Exec giúp bạn quản lý chủ động mọi thứ. Bạn có thể lựa chọn sao lưu những gì, lưu trữ ở đâu và tùy chọn phương thức thanh toán. Dữ liệu của bạn luôn an toàn và sẵn sàng sử dụng. Dễ dàng  sao lưu dữ liệu trên on-premise lên đám mây, bảo vệ các workload trên đám mây, khôi phục dữ liệu từ đám mây hay chỉ là kế nối dữ liệu tới bộ lưu trữ trên on-premise

 

netbackup veritas

 NetBackup được đánh giá là giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu số 1 trên toàn thế giới, hỗ trợ các cơ sở dữ liệu chính như Oracle và Microsoft SQL, cũng như các hệ điều hành Microsoft Windows, Unix và Linux. Không chỉ có khả năng sao lưu dữ liệu, NetBackup còn bảo vệ các trình siêu giám sát VMware và Microsoft Hyper-V phổ biến

Infoscale veritas

Giải pháp này cho phép IT có cái nhìn toàn diện về dữ liệu, clustering và quản lý storage trong cài đặt cấu hình, và quản trị tập trung. Hơn nữa, nó làm tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và hiệu năng trong khi giảm thiểu downtime của hệ thống