remote app

Cổng máy tính từ xa - Remote app

Remote App được sử dụng để tạo kết nối đến máy chủ, máy tính từ xa. Với mục đích chạy các ứng dụng hay thực hiện lệnh trên máy tính ở xa (remote computer). Tất cả các lệnh hay thao tác sẽ được gửi đến máy tính từ xa và hình ảnh thực thi sẽ gửi lại cho người dùng tương tự như  thao tác trực tiếp trên máy tính cá nhân. remote appVấn đề đặt ra

Doanh nghiệp hiện đang muốn thực hiện những lệnh hoặc chạy các ứng dụng  từ xa với với máy tính để phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Phương án giải quyết

Remote App do iVIM cung cấp sẽ tạo môi trường mạng máy tính hiển thị kết nối đến các máy chủ ngay trên web cho phép người dùng thao tác như các trình remote desktop của khách hàng. Điểm hay của Remote App là người dùng hay quản trị viên của doanh nghiệp chỉ cần tương tác thông qua ứng dụng trình duyệt web, không phải cài đặt thêm bất cứ chương trình hỗ trợ phức tạp nào. 

Yêu cầu kỹ thuật

Máy tính của khách hàng phải được kết nối Internet.

Khách hàng có thể muốn thiết lập một DNS Service động để bạn luôn có thể kết nối với một tên miền dễ nhớ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể thiết lập một địa chỉ IP tĩnh trên máy tính đang chạy máy chủ Remote Desktop. Điều này sẽ đảm bảo rằng địa chỉ IP nội bộ của máy tính sẽ không thay đổi.

Lợi ích Remote App mang lại cho doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp có thể truy cập máy tính khách hàng từ bất kì thiết bị nào, chỉ cần có internet.
  • Remote App ngày càng phát triển và cập nhật liên tục.
  • Miễn phí và mã nguồn mở.
  • Hỗ trợ hệ thống API rất tiện lợi.
  • Hỗ trợ chuyển đổi các phiên điều khiển từ xa giữa các máy chủ rất tiện lợi trong cùng 1 cửa sổ trình duyệt web.
  • Hỗ trợ các giao thức từ xa phổ biến : VNC/RDP, telnet, ssh,..