veeam backup - sao luu va phu hoi du lieu 2022
Có nhiều phiên bản phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau
Veeam Backup Essentials-sao luu du lieu
Veeam Backup & Replication phần mềm sao lưu và phụ hồi dữ liệu
Veeam Available Suite - sao lưu dữ liệu

Veeam Backup Essentials là giải pháp sao lưu, phục hồi, giám sát và báo cáo mạnh mẽ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ cho tối đa 50 workloads, bao gồm các nền tảng Virtual, Physical, Cloud, Application

Veeam Backup & Replication nền tảng chính của Veeam Platform, cung cấp giải pháp backup, recovery và replication.Với khả năng sao lưu nhanh hơn, khôi phục tức thì cho các workloads quan trọng của bao gồm VMware, AWS, Microsoft Azure, Windows, Linux, NAS,……

Veeam Availability Suite gắn khả năng giám sát của Veeam ONE với các tính năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ của Veeam Backup & Replication trong một gói Enterprise để đáp ứng cả nhu cầu bảo vệ và phân tích của bạn.