Veritas Netbackup

netbackup
Giải pháp Veritas Netbackup

Phần mềm NetBackup của Veritas giúp doanh nghiệp giải quyết triệt để và hiệu quả mọi vấn đề về rủi ro và an toàn, bảo mật thông tin trong công cuộc chuyển đổi số thời 4.0. Từ đó mang lại rất nhiều lợi ích và doanh thu về cho doanh nghiệp.

Netbackup

Vấn đề đặt ra

Doanh nghiệp bạn đang muốn

  • Bảo vệ dữ liệu ở quy mô lớn với mức độ bảo vệ cao 
  • Bảo vệ cả những dữ liệu ( dù dữ liệu của bạn được lưu  trên thiết bị vật lý, hay lưu trên các tiện ích đám mây thậm chí các thiết bị vật lý đặc thù )
  • Có khả năng mở rộng dữ liệu
  • Có thể tự phục hồi khi xuất hiện vấn đề về dữ liệu 
  • Bảo vệ doanh nghiệp khỏi phần mềm độc hại mã hóa hoặc khóa, các tệp kỹ thuật số có giá trị và yêu cầu tiền chuộc để phát hành chúng.

Phương án giải quyết

Hiểu được vấn đề đó iVIM cung cấp cho bạn giải pháp Netbackup của Veritas để có thể giải quyết tốt các vấn đề trên.

Lợi ích Netbackup mang lại cho doanh nghiệp

Bảo vệ dữ liệu:
  • Bảo vệ tất cả các loại dữ liệu, ở bất kỳ môi trường nào (cả server vật lý lẫn môi trường trên cloud) 
  • Tốc độ nhanh 
  • Bảo vệ được cả những server đặc thù 
Khả năng mở rộng: 

Khả năng mở rộng linh hoạt, giúp việc sao lưu và phục hồi của doanh nghiệp được phát triển tối ưu.

Tính tự động hóa:

Có khả năng phục hồi tự động (discover và restore),  có sẵn kịch bản cho việc phục hồi. Sẽ tự động triển khai khi có những sự cố bất ngờ. 

Tự bảo vệ khỏi ransomware

Có recover phục hồi được lượng lớn hoặc toàn bộ dữ liệu giúp giảm thời gian phục hồi. 

Chống trùng lặp dữ liệu 

Còn Net Backup thì khả năng chống trùng lặp dữ liệu tính trên toàn bộ hệ thống dữ liệu giúp tiết kiệm được chi phí.