Veeam Backup

Veeam backup
Giải pháp Veeam Backup

Veeam Backup & Replication không còn là một cái tên quá xa lạ đối với các doanh nghiệp lớn hiện nay. Vai trò của giải pháp này tập trung ở vấn đề chính là backup, khôi phục và đảm bảo an toàn dữ liệu hạ tầng ảo.

Veeam backup

Vấn đề đặt ra: 

Doanh nghiệp bạn đang muốn:
  • Bảo vệ dữ liệu thông tin mật của công ty. 
  • Sao lưu, phục hồi các loại dữ liệu.
  • Hỗ trợ các nền tảng ảo hóa: VMware, Hyper-V, AHV
  •  Hỗ trợ các nền tảng Cloud: AWS, Azure, Google, IBM

Phương án giải quyết: 

Sử dụng phần mềm Veeam Backup do iVIM cung cấp để giúp doanh nghiệp thực hiện sao lưu, phục hồi, bảo vệ – đám mây, ảo, vật lý… Giảm rủi ro phục hồi và tuân thủ để đáp ứng các mục tiêu. 

Lợi ích mang lại cho khách hàng:

Giảm chi phí và độ phức tạp.

Giúp khách hàng không mất dữ liệu bảo mật của công ty. Và tránh được cuộc tấn công ransomware, các virus gây hại dữ liệu hay các thành viên có tác động xấu đến dữ liệu của công ty.